Misyon

Bölgemizdeki yenilenebilir enerji ve jeotermal kaynakları rasyonel ve çvereye duyarlı bir şekilde arama, üretme ve ekenomik şekilde değerlendirme hususnda turizm, tarım, seracılık, sanayi ve sosyal amaçlı tesisler gve girişmelerle bölgede yeni güçlü ve gelişen bir sektör haline getirmektir.