Termal Su Analizi

Kaplıcanın su sıcaklığı 46-50 °C arasında değişmektedir. Sodyumlu, sülfatlı, hidrokarbonatlı, magnezyumlu ve karbonatlı bileşime sahip olan kaplıca suyu; başta her tür “romatizmal” rahatsızlıklar olmak üzere: Bel ve boyun fıtıklarından siyafalji gibi disk rahatsızlıklarına, safra kesesi, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarından ortapedik şikayetlere, kısırlık başta olmak üzere bir dizi “Kadın Hastalığı”ndan, strese bağlı semptomlara, mide ve bağırsak problemlerinden saç dökülmesine ve cilt rahatsızlıklarına, uykusuzluk, yorgunluk ve asabiyet hastalığına, sayılamayacak kadar çok hastalık ya da rahatsızlık için “tedavi edici” özellik taşımaktadır. 48° C ısıya sahip olan kaplıca suyumuzun kimyasal karakteristigi; florür içeren kalsiyum, magnezyum-sodyum, sülfat, hidrokarbonat ve karbonat klorürlü, zengin mineralli bir sudur. Romatizma, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, kan dolaşımı adale ağrıları, kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Sağlık Üzerindeki Etkileri;

Fiziksel karakteristiği; romatizmal, sinirsel ve adale rahatsızlarıyla, kadın, deri ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kaplıca Suyunun Özellikleri;

Fiziksel Özellikler: Organoleptik kokusuz, normal renk Pt/Co skalasına göre fotometrik 545,0 mg/l, bulanıklık (mg/l SiO2) türbidimetrik 112 mg/l

Kimyasal Özellikler: Bikarbonatlı /%80.320milival) Kalsiyumlu (%48.571 milival) Sodyum (% 33.426 milival) Magnezyumlu (%14.848 milival) Florür (% 0.325 milival) Karışık (mixed) termomineralli su

Fiziko Kimyasal Özellikler: Ph: 6.81 Elektrometrik (umhos 25º C) 1977.0 mg/l

Toplam Mineralizasyon: 2862,12 mg/l

Sıcaklık : 48 ºC